PRIVACY DISCLAIMER

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie. Wijzigingen en typo’s voorbehouden. Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie op deze webpagina zo volledig en accuraat mogelijk is. ANNA van MILLS B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij streven ernaar om de maximale beschikbaarheid van deze website te garanderen, maar we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen van (tijdelijke) onbeschikbaarheid.

Auteursrechten en Intellectuele Eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website ligt bij ANNA van MILLS B.V. of bij derden die deze materialen (beelden) beschikbaar hebben gesteld aan ANNA van MILLS B.V. Duplicatie in welke vorm dan ook, mag alleen na toestemming van ANNA van MILLS B.V.