ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van ANNA van MILLS B.V., een besloten vennootschap opgericht volgens de wetgeving van Nederland. ANNA van MILLS B.V. is gevestigd aan de Keizersgracht 241, 1016 EA te Amsterdam in Nederland. E-mail: info@annavanmills.com. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 61105147. BTW (VAT) nummer: NL854208331B01.

2. Overeenkomst / bestelling
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ANNA van MILLS B.V. en op iedere tussen ANNA van MILLS B.V. en afnemer tot stand gekomen overeenkomst.
2.2 De overeenkomst tussen ANNA van MILLS B.V. en de afnemer komt tot stand via de website van ANNA van MILLS B.V. (“www.annavanmills.com”). Bij het aanvinken van het vakje “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” gaat de afnemer akkoord met de inhoud en hun toepasbaarheid op de overeenkomst die de afnemer aan gaat met ANNA van MILLS B.V.
2.3 ANNA van MILLS B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2.4 ANNA van MILLS B.V. houdt zich het recht voor om grotere bestelde aantallen schoenen door een afnemer te beperken.

3. Levering
3.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ANNA van MILLS B.V. bestellingen tenminste binnen 30 dagen leveren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ANNA van MILLS B.V. bestellingen tenminste binnen 30 dagen leveren, mits alle schoenonderdelen – die nodig zijn om de “made-to-order” schoenen te produceren – op voorraad zijn of tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.
3.3 Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is, dan ontvangt de afnemer uiterlijk binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling bericht.
3.4 Aan de leveringsplicht van ANNA van MILLS B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ANNA van MILLS B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis is het rapport van de vervoerder het volledige bewijs dat de zaken aangeboden zijn tot levering.

4. Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

5. Zichttermijn / restitutie aankoopbedrag
5.1 Let op: alle schoenen van ANNA van MILLS B.V. worden “made-to-order” voor de afnemer gemaakt aan de hand van de door de afnemer opgegeven persoonlijke specificaties. Hierdoor is restitutie van het aankoopbedrag niet mogelijk.
5.2 ANNA van MILLS B.V. hanteert een zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling door de afnemer. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van de ANNA van MILLS B.V. retour policy, dan is de koop een feit.

6. Retour policy
6.1 Redenen retour.
Indien de schoenen niet aan de verwachtingen van de afnemer voldoen om de hieronder genoemde 3 redenen, kan de afnemer gebruik maken van de ANNA van MILLS retour policy.

#1. Niet de juiste maat of pasvorm.
De door de afnemer ontvangen schoenen passen niet.

#2. Het design van de door de afnemer ontvangen schoenen komt niet overeen met de 3D beelden op de website.
Door gebruik te maken van de meest geavanceerde 3D technologie heeft onze design configurator een fotorealistische weergave. Alle 3D kleuren en materialen zijn nagenoeg hetzelfde als in real-life. Desondanks hebben factoren als type beeldscherm en verlichting hier invloed op en kan er een kleine afwijking mogelijk zijn tussen de 3D beelden en het door de afnemer ontvangen fysieke design.

#3. Er is sprake van een productiefout (garantie).
Wanneer er sprake is van een productiefout, kan het voorkomen dat zich het probleem pas in een later stadium manifest. ANNA van MILLS B.V. hanteert in deze gevallen een garantietermijn van 6 maanden. Deze garantie geldt niet indien:
1. De afnemer jegens ANNA van MILLS B.V. in verzuim is;
2. De afnemer de geleverde schoenen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
3. De geleverde schoenen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ANNA van MILLS B.V. en/of onderhoudsinstructies op de website zijn behandeld.

Met betrekking tot het aanpassen van de schoenen adviseert ANNA van MILLS B.V. het volgende:
– Het kan voorkomen dat je voeten aan het einde van de dag wat meer gezwollen zijn door belasting gedurende de dag. We adviseren je daarom om de ontvangen schoenen altijd aan het begin van de dag te passen.
– Pas de schoenen altijd op een schone en zachte ondergrond om er zeker van te zijn dat de schoenen niet beschadigen.
– ANNA van MILLS B.V. adviseert de afnemer om een prototype van het gewenste schoenmodel vooraf te passen en te bekijken. Een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken kan door contact op te nemen via het contactformulier op de website of door het sturen van een email naar contact@annavanmills.com. Daarnaast adviseren we de “schoenmaat tabel” op de website te bekijken.

6.2 Retourprocedure.
In alle, in artikel 6.1 (Redenen van retour) omschreven gevallen, geldt de volgende retourprocedure:
– Afnemer dient binnen 14 dagen na ontvangst van de schoenen door de afnemer, contact op te nemen met ANNA van MILLS B.V. Contact opnemen kan via het contactformulier op de website of door het sturen van een email naar contact@annavanmills.com onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke reden van retour.
In het geval van garantie dient de afnemer de klacht binnen 6 maanden na ontdekking van het gebrek door de afnemer, schriftelijk te melden aan ANNA van MILLS B.V. om de mogelijkheden tot reparatie, aanpassing of vervanging van de schoenen te overleggen.
– ANNA van MILLS B.V. zal de reclamatie beoordelen en de afnemer binnen 48u na melding van de reclamatie door de afnemer, voorzien van een reactie waarbij 3 oplossingen mogelijk zijn:
1. Retourname door ANNA van MILLS B.V. waarna de schoenen kosteloos voor de afnemer worden aangepast;
2. Retourname door ANNA van MILLS B.V. waarna de afnemer een nieuw paar schoenen in een andere maat, in hetzelfde ontwerp, ontvangt;
3. Retourname door ANNA van MILLS B.V. waarna de afnemer een nieuw paar schoenen ontvangt in een ander ontwerp en/of in een andere kleur.
– De afnemer dient de schoenen ongedragen en onbeschadigd, binnen 30 dagen na reactie van ANNA van MILLS B.V., te retourneren naar het onderstaande adres:

ANNA van MILLS B.V.
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

Retourkosten zijn voor rekening en risico van de afnemer. We adviseren dan ook het pakket verzekerd en inclusief track & trace code te verzenden. Voor tarieven van retourzendingen, verwijzen we graag naar onderstaande websites van mogelijke vervoerders. Voor het retoursturen van pakketten binnen NL, verwijzen we naar de website van PostNL:

http://www.postnl.nl

Voor het retourneren van pakketten vanuit de EU naar NL, verwijzen we naar de website van UPS:

http://www.ups.com

ANNA van MILLS wijst aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen van de hand.
– Terugzending van de schoenen dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie. Eventuele gratis artikelen die door ANNA van MILLS B.V. worden meegestuurd, dienen ook retour gestuurd te worden.
– ANNA van MILLS B.V. houdt zich het recht voor om onvolledige retourzendingen niet te accepteren.

Let op! Schoenen die beschadigd zijn als gevolg van onzorgvuldig gedrag van de afnemer of schoenen die door de afnemer gedragen zijn, worden niet kosteloos aangepast of vervangen.

7. Privacy
7.1 Indien de afnemer een bestelling plaatst bij ANNA van MILLS B.V., worden zijn/haar gegevens opgenomen in ons klantenbestand.
7.2 ANNA van MILLS B.V. houdt zich aan de wet- en regelgeving omtrent privacy en zal de klantgegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook onze Privacy Policy op de website.
7.3 Wij maken in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst, mits ANNA van MILLS B.V. daarvoor toestemming heeft van de afnemer.

8. Aanbiedingen
8.1 Mondelinge toezeggingen verbinden ANNA van MILLS B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.2 Aanbiedingen van ANNA van MILLS B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.3 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen (foto’s, tekeningen, gegevens betreffende schoenmodellen, afmetingen, kleuren etc.) op de website van ANNA van MILLS B.V. gelden slechts bij benadering en zijn derhalve indicatief. Om deze reden kan het vernoemde geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Eigendom van alle door ANNA van MILLS B.V. aan de afnemer geleverde schoenen blijft bij ANNA van MILLS B.V. zolang de afnemer de vorderingen van ANNA van MILLS B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
10.2 De door ANNA van MILLS B.V. ter beschikking gestelde schoenontwerpen blijven in eigendom van ANNA van MILLS B.V., ongeacht de door de afnemer samengestelde variant.

11.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen ANNA van MILLS B.V. en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij ANNA van MILLS B.V. er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen.

12. Betaalmethode Afterpay
Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:

AfterPay voor Nederlandse consumenten: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden
AfterPay voor Belgische consumenten: https://www.afterpay.be/be/footer/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden
AfterPay voor Nederlandse bedrijven: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/zakelijke-partners/betalingsvoorwaarden-zakelijk